Každou objednávku pro vás ZDARMA navrhne náš grafický tým 👩🏻‍💻👨🏼‍💻

Potřebujete poradit? Jsme tu pro vás 778 979 322  (po-pá: 9:00 - 17:00)   info@ioznameni.cz

Mohlo by se hodit

Košík

Zavřít

V košíku nemáte žádné zboží.

Vše, co potřebujete vědět o registrovaném partnerství a báli jste se zeptat

Co je registrované partnerství?

Požádala ji o ruku, ona řekla ano. Tereza a Světlana jsou už dlouholeté partnerky a na výletě do Říma si slíbily, že spolu vstoupí do oficiálního svazku. V České republice nemohou mít svatbu. Jediná možná varianta pro ně je, stejně jako pro všechny páry stejného pohlaví, registrované partnerství. Jak postupovat a co to pro páry znamená? 

Registrované partnerství je pro úřady vlastně administrativní úkon. Nicméně to neznamená, že by si páry nemohly vystrojit oficiální ceremonii se svatebními šaty, prstýnky a spoustou hostů. Většina párů stejného pohlaví jde od zásnub, přes svatbní oznámění až po ano před stavebním obloukem. Pokud je matrikář ochotný, mohou se domluvit, že je registruje se vší parádou přímo takto. Častěji svůj svazek nejprve dostatečně oslaví a poté provedou registraci na nejbližším úřadě. Jak to tedy s registrovaným partnerstvím funguje? 

Jak vstoupit do registrovaného partnerství?

První registrovaný pár si řekl své ano v České republice v červenci 2006. Od té doby do konce roku 2019 (kdy jsou známá poslední data) uzavřelo tento oficiální svazek více než 3600 párů. Cesta k registraci vede kromě láskyplného poznávání také skrze papírování a administrativu. 

Registrované partnerství ošetřuje hlavně zákon číslo č. 115/2006 Sb.. Ten určuje pravidla a proces získání statusu registrovaných partnerů. 

Vydejte se na jeden ze 14 úřadů

Registraci partnerů může provést jeden z uznaných matričních úřadů. První krok je kromě zásnub shromáždit potřebné dokumenty a kontaktovat matriku. Registrované partnerství lze uzavřít v:

 • Úřad městské části Praha 1 
 • Magistrát města Kladno 
 • Magistrát České Budějovice 
 • Úřad městského obvodu Plzeň 3 
 • Magistrát města Karlovy Vary 
 • Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město 
 • Magistrát města Liberec 
 • Magistrát města Hradec Králové 
 • Magistrát města Pardubice 
 • Magistrát města Jihlava 
 • Úřad městské části Brno-střed 
 • Magistrát města Olomouc 
 • Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
 • Magistrát města Zlín 

Při výběru úřadu nezáleží na trvalém bydlišti partnerů. Mohou se registrovat na kterémkoli úřadě, nicméně v každém kraji je pouze jeden. 

Jak registrace probíhá?

Jaký bude Den D pro pár velmi záleží na jejich přání a také, na domluvě s matrikářem nebo matrikářkou. Někeří úřadníci jsou vstřícní a oddávají registrované partnery na zámcích, v obřadních síních i v přírodě. Přijedou na klasický obřad a připraví si řeč i podpis oficiálních listin. Pokud matrikář není příliš nakloněný tradičnímu obřadu, páry mohou požádat o symbolické oddání kohokoli blízkého a oficiální registraci vyřídit v kanceláři matrikáře. 

K uzavření partnerství patří důležité „ano”. Matrikář musí vznést tu památnou otázku, zda přítomní vstupují do partnerství se zde přítomným nebo přítomnou. Pokud oba partneři souhlasí, mohou registraci podepsat a po připojení podpisu matrikáře, případně tlumočníka je-li třeba, je to oficiální. 

Jaké dokumenty doložit?

Pro vstup do registrovaného partnerství je nutné dodat:  

 • Rodné listy
 • Doklady o státním občanství – alespoň jeden z partnerů musí mít české státní občanství, aby bylo možné pár v České republice registrovat
 • Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

Zákon o registrovaném partnerství

Pokud měl některý z partnerů předchozí registrované partnerství nebo uzavřel v minulosti sňatek, doložte také doklad o ukončení tohoto vztahu. V případě, že je jeden z partnerů cizinec, dodá všechny uvedené dokumenty vydané jeho/jejím státem a k tomu také doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a potvrzení o osobním stavu, pokud jej jeho/její země vydává a doklad totožnosti. Partnerům musí být alespoň 18 let a musí být právně způsobilí. Podrobnosti o formálních náležitostech najdete ve znění zákona o registrovaném partnerství, nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra. 

Registrované partnerství cena

Když mají oba partneři trvalý pobyt v České republice, za uzavření registrovaného partnerství zaplatí 1000 Kč. Další poplatky si může matrika vyžádat, v případě, že si pár přeje být oddán na nějakém zvláštním místě, nebo má jiná ojedinělá přání. Pokud nikdo z páru nemá trvalý pobyt v České republice, platí partneři poplatek 3000 Kč. Pokud má českou adresu pouze jeden, tak za registrované partnerství s cizincem bude poplatek činit 2000 Kč. 

Páry se v České republice mohou registrovat už od roku 2006. (Zdroj: Pexels)

Svědci nejsou třeba

Už máte kontakt na matriční úřad a všechny potřebné dokumenty, možná vás napadne, že teď je čas oslovit svědky pro uzavření partnerství. Ale tak to u registrovaného partnerství není. Pro oficiální uzavření svazku, je třeba pouze souhlas před zraky matrikáře nebo matrikářky. Není třeba, aby k oficiální listině připojili podpis i svědci. 

Pro některé páry takto svazek ztrácí na hodnotě. „Už jenom ta možnost být oddán právě před svědky a mít tak normální obřad nám chybí. Samozřejmě že je možnost si udělat obřad na oko a jít si předtím pro ten lísteček na úřad, ale myslíme si, že člověk už by to tak podvědomě vnímal, že má za sebou registraci a symbolika obřadu by ztratila na hodnotě,” říkají Tereza se Světlanou, které se nakonec rozhodly počkat až budou moci mít místo registrovaného partnerství svatbu. 

Když láska končí

Může se stát, že už to dál neklape. V tom případě o zrušení partnerství rozhoduje soud. Pokud se oba partneři shodnou na tom, že vztah už netrvá, soud nepotřebuje další důkazy a svazek ukončí. V případě, že zrušení si přeje jen jeden partner, musí doložit, že vztah už zanikl.

Jakmile je rozhodnuto i právně, bývalí milenci jsou zase singl. Soud už se nestará o rozdělení majetku ani péči o dítě. 

Je po obřadu. Registrovaní partneři získávají nová práva a povinnosti

Nejen, že pár pomocí registrace stvrzuje svou lásku, získává také nová práva, která jim mají usnadnit společný život. Tato práva se liší od práv manželů a jelikož je svatba už po staletí důležitou součástí společnosti, nejlépe je možné právům registrovaných partnerů porozumět, pokud registraci a svatbu porovnáme. 

Svatba vs. registrované partnerství. Rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím

„Na svatbu chceme počkat určitě hlavně proto, že registrace má oproti manželství vlastně spoustu nevýhod. Začíná to v podstatě už tím názvem – registrace. Co se ti vybaví první, když se tohle slovo řekne? Mně třeba registrace auta, popelnice… Další věc je samotný proces registrace – jdeš na úřad, vyjede ti lísteček jak kdyby sis šla pro novou občanku, počkáš na té chodbě, kde se v lepším případě dostaneš na řadu brzy. Podepíšeš papír a je to. Podle nás tohle nemá se svatbou nic moc společného. A hlavní jsou určitě práva, která svazkem vznikají,” vysvětlují svou volbu Tereza se Světlanou. Podporují kampaň Jsme fér, která se snaží o prosazení svateb stejnopohlavních párů. 

Jsme fér je iniciativa bojující za zavedení svateb i pro gay a lesbické páry. Založila ji Amnesty International ve spolupráci s dalšími organizacemi. Kromě kampaně zahrnující petici předkládanou do poslanecké sněmovny, také uvádějí hlavní rozdíly mezi svatbou a registrovaným partnerstvím. 

 MANŽELSTVÍ

REGISTROVANÉ

PARTNERSTVÍ

společné jměníPři uzavření sňatku automaticky vzniká společné jmění manželů. 
Manželé nepotřebují k jednání jeden za druhého plnou moc a v případě rozvodu se majetek dělí podle jasně daných pravidel. Společné jmění manželů je výhodnější z hlediska daní.  
Registrovaní partneři mají pouze podílové 
spoluvlastnictví. V případě rozpadu vztahu neexistuje žádné zákonné vypořádání. 
společné příjmeníSoučástí svatebního obřadu je volba, jaké příjmení chtějí partneři užívat. Při registraci nevzniká nárok na změnu jména. O tu je potřeba požádat zvlášť. 
úmrtí partneraPozůstalý partner má nárok na vdovský a vdovecký důchod a další dávky. Děti dostávají automaticky sirotčí důchod. Nárok na důchod ani dávky nevzniká. Pokud jsou ve vztahu děti a zesnulý partner nebyl biologickým rodičem, nevzniká nárok na sirotčí důchod. 
děti Oba manželé jsou biologickými rodiči, nebo si mohou dítě partnera osvojit. Pokud jsou ve vztahu děti,právní nárok na něj má pouze ten, kdo je jeho biologickým rodičem. Pro úkony jako vyzvedávání dítěte ve školce, nebo cesta k lékaři by měl mít nebiologický rodič potvrzení od biologického rodiče dítěte. 
adopceManželský pár si může společně osvojit dítě z ústavu, může se stát společně pěstnouským párem, nebo si si osvojit biologické dítě druhého z partnerů. Registrovaní partneři si nemohou osvojit dítě z ústavu, ani biologické dítě druhého z partnerů. Také nemohou žádat o pěstounskou péči společně. Každý z partnerů může adoptovat dítě samostatně. 
vztah k dětem při rozpadu vztahuPo rozvodu musí být zákonem upraveno, jaké vzniknou kterému rodiči nároky na to děti vídat a kdo bude platit jakou výši výživného. Při ukončení vztahů zůstává právní nárok na dítě pouze tomu, kdo je jeho biologický rodič. Druhý partner nemá možnost domáhat se povinnosti dítě vídat. Ani nevzniká povinnost platit výživné. 
obřadSvatba probíhá před svědky a představitelem radnice (starostou, místostarostou nebo členem zastupitelstva). Novomanželé mají ze zákona nárok vzít si 2 dny volna na svatbu. Registrace probíhá před matrikářem a není nutná přítomnost svědků. Registrovaní partneři nemají nárok na volno v sobě uzavření svazku. 
oslovení manželéregistrovaní partneři
bydleníPokud má jeden z manželů nárok na bydlení v bytě či domě, právo na bydlení tam vzniká automaticky i pro druhého partnera. Mají společné nájemní právo. Registrovaným partnerům nevzniká právo na bydlení v obydlí partnera ani společné nájemní právo. 
zadluženíDluhy jednoho z manželů mohou být vymáhány na druhém.Každý je za své dluhy odpovědný sám.

Stejně jako manželé

Některé situace ale registrovaným partnerům přecejen nahrávají. Tereza se Světlanou například uvažují, že zažádají o startovací byt a zvažují, zda by neměly větší šanci jako registrované partnerky. 

V mnoha oblastech fungují registrovaní partneři stejně jako manželé. Co je pro sezdané a  registrované partnery stejné?

 • V dědickém řízení po sobě dědí ze zákona stejně jako manželé. Partner tedy dědí i bez toho, aby měl zesnulý sepsanou závěť. Registrovaný partner patří do první dědické skupiny. 
 • Vyživovací povinnost vůči sobě navzájem mají registrovaní partneři stejnou jako manželé. 
 • Právo na informace o zdravotním stavu registrovaný partner má. Pokud je jeden z páru v nemocnici, doktoři a sestry mohou bez obav poskytnout registrovanému partnerovy všechny důležité informace. 
 • V trestním právu je registrovaný partner osoba blízká stejně jako manžel/ka. Nemá tedy povinnost nahlásit partnera za spáchání zločinu nebo proti němu svědčit. 

Podpora registrovaného partnerství roste

Každý rok vstupuje do registrovaného partnerství průměrně 200 – 300 párů. Za poslední 4 roky počet registrovaných partnerství o něco narostl. Vysvětlením může být jednak početně silná generace ve věku mezi 35 – 45 lety, kteří se registrují nejčastěji, ale také nárůst podpory veřejnosti. V roce 2019 uvedla agentura MEDIAN, že 68 % dotazovaných v jejich průzkumu podpořilo registrované partnerství. 

I když podpora registrovaného partnerství stále roste, pro některé páry je coming out a oznámení rodině složité. Tereza a Světlana o svých zásnubách rodině zatím neříkaly. “Ono občas trvá, než rodičům tato věc dojde a nebo než se nějak usadí. Je to samozřejmě lepší a lepší. Celkově si myslíme, že je dost zvláštní, že to společnost nebere jako samozřejmost. Jsme v době, kde se o homosexualitě otevřeně mluví, spousta zemí má manželství uzákoněno. Asi to chce spíše čas a za pár let to bude téma naprosto běžné a nebude to žádné tabu,” vysvětlují. 

Počet neregistrovaných homosexuálních párů značně převyšuje registrované páry. Až 4x více párů spolu zůstávají ve společném soužití bez oficiální registrace. 

Když bylo registrované partnerství uzákoněno, jako první se do něj pouštěli spíše muži. V prvních letech značně převyšovaly mužské svazky ty ženské. V posledních letech se ale nechává registrovat čím dál více žen a postupně se čísla vyrovnávají. V roce 2019 se registrované 178 mužských párů a 167 ženských párů. 

Změny jsou v šuplíku

Česká republika tedy už 14 let praktikuje stejnou právní praxi v registrovaném partnerství. V posledních letech roste nátlak na legislativní představitele, aby se věnovali možnosti homosexuálních párů mít svatbu. V parlamentu takový návrh existuje, ale v posledních letech se tento návrh, ani žádná možnost změny současné formy registrovaného partnerství zatím nedostaly na program jednání. 

Duhové vztahy ve světě

Lákají vás dálky? Evropa je svazkům stejnopohlavních párů značně nakloněna. 16 evropských zemí umožňuje svatby homosexuálů. Celkem je na světě takto tolerantních zemí 29. A řada dalších uznává nějakou formu registrovaného partnerství. 

V posledních letech se postupně strhuje lavina uznávání homosexuálních svazků po celém světě. V roce 2019 je schválil Taiwan a stal se tak první zemí v Asii, která svatby stejnopohlavních párů dovoluje. O dva roky dříve prošla “prosvatbová” legislativa v Austrálii, v Německu nebo na Maltě. Naopak nejdéle je svatba gayů a leseb povolena v Nizozemsku, a to už od roku 2001. 

Země, kde se homosexuálové mohou vdávat a ženit:  

 • Nizozemsko
 • Německo
 • Austrálie
 • Malta
 • Belgie
 • Kanada
 • Španělsko
 • Jihoafrická republika
 • Norsko
 • Švédsko
 • Island
 • Portugalsko
 • Argentina
 • Dánsko
 • Uruguay
 • Nový zéland
 • Francie
 • Brazilie
 • Anglie, Wales, Skotsko
 • Lucembursko
 • Finsko
 • Irsko
 • Grónsko
 • USA
 • Kolumbie
 • Ekvádor
 • Kostarika
 • Taiwan
Svazky homoseuálů povolila první asijská země. (Zdroj: Freepik)

Registrované partnerství platí v zahraničí, pokud jej stát povoluje

Když přijedete do jiného evropského státu, kde je registrované partnerství povolené, váš svazek tu automaticky platí, ale řídí se pravidly místního práva. Získáváte tedy stejná práva jako mají zdejší stejnopohlavní páry. V některých zemích to může být blíže klasické svatbě, jinde jsou práva spíše omezená. 

V Evropě jsou stále země, kde registrované partnerství uznané není. Tam bude vaše partnerství v běžném životě téměř neplatné. Nicméně právo na přistěhování s partnerem vám zůstane. Jsou to Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko a Slovensko. 

Vzhůru k vysněnému obřadu

Ze širokého pohledu se zdá, že svět je postupně registrovaným partnerstvím i svatbám homosexuálů čím dál více nakloněn. Budeme držet palce, aby tomu tak bylo i nadále a třeba i v rychlejším tempu. Aby Tereza se Světlanou mohly mít svou vysněnou svatbu na statku, se světýlky, oblíbenými DJ, bez nucených svatebních her a se všemi svými kamarády. Svatební playlist si píší už teď. 

 

Pokud vy plánujete uzavřít registrované partnerství, můžete si vybrat svatební oznámení v kategorii registrované partnerství, nebo v kterékoli jiné kategorii. Pokud byste chtěli design klasického oznámení upravit, napište nám a vymyslíme něco pro vás. 

Jsme odborníci přes design a tisk svatebních tiskovin.

Nabízíme kompletní sortiment, který vám upravíme na míru.

Podívat se na oznámení
Máme vlastní designery

Návrh a úpravy provádíme zdarma do 1-2 dnů. Nejprve vám návrhy pošleme ke schválení a až poté je vytiskneme.

Garance změny termínu

Víme, že se může stát cokoliv. Proto vám chceme dát jistotu, že změna termínu pro nás není žádný problém.

Doručení do 2-3 dnů

Disponujeme vlastními stroji a expedovat umíme opravdu rychle. Víme, že čas hraje často hlavní roli.

Nejvyšší kvalita tisku

Všechny výrobky pečlivě kontrolujeme a proto od nás odchází pouze dokonalé zboží, pečlivě a s láskou zabalené.

Inspirujte se na našich sociálních sítích

Neváhejte nás kontaktovat!

778 979 322 - (po-pá: 9:00 - 17:00)

Přihlášení zavřít

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.