Registrované partnerství má u nás tradici od 1.7.2006, dle zákona č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství.

Do registrovaného partnerství vstupují dvě osoby stejného pohlaví formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství.

Toto prohlášení učiníte před matrikářem na základě klasické otázky “Chcete vstoupit do partnerství?” Před tím výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.

Přinášíme několik druhů svatebních oznámení pro registrované partnerství, ale můžete použít prakticky jakékoliv svatební oznámení z naší nabídky. Pokud je na oznámení zřejmé, že se jedná o osoby opačného pohlaví, tak oznámení upravíme tak vyhovovalo požadavkům.