Provozovatel

Tomáš Josef
Boženy Němcové 1937
39301 Pelhřimov
IČ: 72112344
Nejsem plátce DPH

Obchodní podmínky

Korektury

Po přijetí objednávky začínáme pracovat na grafickém návrhu, který Vám zašleme ke korektuře zpravidla do 24 hodin. Výjimkou mohou být exponované termíny, kdy se doba může prodloužit až na 3 dny. Dokud oznámení neschválíte, tak nejde do tisku.
Korektury a grafické změny jsou zahrnuty v ceně návrhu.

Vlastní návrh

V případě zpracování zcela unikátního návrhu se cena odvíjí od náročnosti zpracování. Zákazník je vždy informován o ceně za individuální grafický návrh.

Způsoby platby

Bankovním převodem:
Naše číslo účtu je ve FIO bance. Pro Českou republiku je to: 2200143806/2010, pro Slovensko a ostatní země: IBAN: CZ2720100000002200143806, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX.
Dobírka:
Zboží zaplatíte přímo dopravci. Není možné platit kartou u dopravce.

Doprava

Zboží odesílám soukromým dopravcem PPL, které doručuje do druhého dne, včetně soboty a má několik set výdejních míst po České republice.
Pokud zjistíte, že balík byl při dopravě poškozen, je potřeba neprodleně kontaktovat PPL zákaznickou linku a situaci s nimi řešit. Nejdéle však do 2 dnů. Nevyhazujte prosím žádné obaly a řiďte se instrukcemi, které Vám sdělí na lince PPL: 840 775 775

Reklamace

Zboží si bez zbytečného odkladu zkontrolujte a pokud je něco v nepořádku, tak prosím kontaktujte prodávajícího do 2 dnů od převzetí balíčku. Vady nafoťte a společně s popisem závady odešlete na email info@ioznameni.cz. Budeme Vás informovat o postupu reklamace. Vady způsobené při přepravě reklamujete u dopravce.

Stornování objednávky

Zaslaná objednávka je závazná a lze ji stornovat pouze ve chvíli, kdy nejsou zahájeny práce na zakázce (grafické úpravy, tisk, expedice).
V opačném případě je nutné uhradit stornopoplatek za náklady vzniklé při zpracování objednávky dle těchto sazeb.

  • Na zakázce se ještě nezačalo pracovat: 0 Kč
  • Byly provedeny grafické úpravy a odeslán grafický návrh: 250 Kč
  • Zboží bylo vytištěno: 250 Kč + 50% z ceny tisku
  • Zboží bylo odesláno: 250 Kč + 50% z ceny tisku + náklady na dopravu

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

Výjimkou je případ, kdy prodávající nedokáže vyhovět grafickým představám objednatele. V tomto případě jsou veškeré storno poplatky 0.

Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud se nejedná o případ uvedený výše dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího viz kontakty.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Nárok na úhradu škody vzniklé na dodaném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Byl-li kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně tohoto dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní, kontaktní či jiné údaje, které získáme z Vaší objednávky nebudou poskytovány třetím stranám. Jediným možným případem, kdy jsou tato data kupujícího předány třetí straně, je při přepravě objednaného zboží přepravní službě. Přepravci jsou předána pouze data nezbytně nutná k úspěšnému doručení Vaší zásilky na místo dodací adresy uvedené v objednávce.

Slevy a marketingové akce

Slevy není možno kombinovat nebo sčítat s dalšími slevami, případně je kumulovat v rámci dalších marketingových akcí, pokud není uvedeno jinak.

Copyright

Všechny uvedené motivy jsou chráněny autorským zákonem.