Historie svatebních oznámení

Svatební oznámení od vzniku až po současnost

Už jste někdy přemýšleli nad historií svatebních oznámení? O tom, jak je lidé vnímali v minulosti, nebo jak se navrhovaly a vyráběly? O všech zajímavostech z historie svatebních oznámení vás poinformujeme v následujícím textu, neváhejte a pokračujte ve čtení! Třeba se zde inspirujete pro svou vlastní svatbu!

Svatební oznámení a etiketa

Abychom si ujasnili, co to vlastně znamená svatební oznámení, dovolte citovat malou definici: „Svatební oznámení je dopis, který jeho příjemce žádá, aby se zúčastnil svatby.“. Svatební oznámení je obvykle psáno ve třetí osobě a podle dobrých zvyků by mělo být odesláno s takovým předstihem, aby adresátovi bylo doručeno pět až osm týdnů před datem svatby.

Pokud je na svatebním oznámení upřesněno, aby příjemce potvrdil svou účast, toto je příjemce povinen vykonat. Jestliže však výzva o potvrzení účasti chybí, příjemce svou účast nepotvrzuje.

Historicky je dáno, že o rozeslání svatebních oznámení by se měla postarat rodina nevěsty, konkrétněji matka nevěsty, a to buď tím, že je vypíše a rozešle sama, nebo se postará o to, aby byly vytisknuty a rozeslány specializovanou službou. Matka nevěsty (nebo její zástupce z nevěstiny strany) je přitom povinna dodat kompletní seznam hostů, který pečlivě sestavila s účastí své rodiny i s přímou účastí rodiny ženicha.

Vznik svatebního oznámení

Dá se předpokládat, že svatební oznámení vzniklo u příležitosti první svatby. Historikové jsou přitom přesvědčeni, že ta se odehrála před více jak 4.350 lety! Původní svatební oznámení tedy fungovalo spíše na principu ústního tradování, kdy s novinou byli do světa vysíláni posli, případně ji šířili městští vyvolávači.

Svatební oznámení ve středověku

Ve středověku znamenala vysoká míra negramotnosti rozesílání svatebních oznámení pouze mezi šlechtou. Bohaté rodiny se přitom držely tradice, která jim udávala najímat na psaní svatebních oznámení mnichy, kteří vládli umění kaligrafie a oznámení vyráběli ručně. Tyto dokumenty byly obvykle psány na ozdobné pergamenové svitky, nebo k tomu určené dopisní papíry, které byly vkládány do obálek a opatřovány rodinnými erby a samozřejmě i pečetí.

Svatební oznámení tak, jak ho známe i dnes, prožilo největší rozmach v roce 1477, kdy byl Johannesem Gutenbergem vynalezen knihtisk. V té době začínají být vedle klasických městských vyvolávačů využívány i služby novin – svatební oznámení se tisknou do společenské rubriky, v mnoha novinách posléze vzniká samostatná rubrika oznámení. Ručně psaná svatební oznámení však zatím přetrvávají, jelikož kvalita tisku v té době stále pokulhává (šlo v podstatě jen o razítko s inkoustem na papír) a pro samostatná svatební oznámení se nehodí.

Svatební oznámení v raném novověku

Průlom vlastních svatebních oznámení přišel v roce 1642, kdy Ludwig von Siegen vynalezl kovovou rytinu, což pro tisk znamenalo mnohem vyšší kvalitu. Aby se vytisknuté písmo nerozmazávalo, mezi listy svatebního oznámení se dává hedvábný list papíru, což je tradice, která přetrvala až dodnes.

Tisknutí klasických svatebních oznámení se záhy rozšířilo mezi střední třídu. I přestože však bylo svatební oznámení tisknuto, stále obsahovalo inpiduální jméno každého hosta, což bylo v případě tehdejších svateb (počet hostů se často počítal na stovky) velice náročné.

Svatební oznámení ve vrcholném novověku

Po vynalezení litografie v roce 1798 (Alois Sebefelder) bylo možné začít vyrábět ostré potisky bez nutnosti jejich vyrývání do kovových tabulek, což šetřilo čas i peníze. Tento vynález proto připravil půdu pro vznik masového trhu se svatebním oznámením. Pozvánky v té době byly stále ještě rozváženy posli na koních, nebo za pomoci nově vznikajícího poštovního systému. Poštovní systém byl však značně nespolehlivý a po odesílatelích vyžadoval, aby oznámení dostatečně chránili před poškozením, nejlépe do dvou obálek zároveň, což je další zvyk, který na mnoha místech přetrval do dnes. Do obyčejné obálky s adresou je vkládáno oznámení v ozdobné obálce.

Svatební oznámení v moderní době

Počátky komerčně tištěných svatebních oznámení datujeme do doby těsně po druhé světové válce, kdy demokracie a rychlý technický pokrok daly i obyčejným nebo dokonce chudým lidem možnost napodobovat životní styl vysoce postavených lidí. V několika posledních desetiletích – vedle zajímavých vynálezů jako je laserové gravírování – vznikají nové trendy, z nichž nejnovějšími je on-line objednávání svatebních oznámení a elektronické svatební oznámení.

signature-160x63